FOTOQUELLE

CENTRUM WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH

gadzety

wydruki

zdjęcia przez internet

 

vhs

odbitki z mini labu

legitymacja

 

Różnice pomiędzy formatem cyfrowym a formatem tradycyjnym.

Zdjęcia z aparatów cyfrowych posiadają inne proporcje niż zdjęcia wykonane aparatem analogowym.
W zdecydowanej większości aparatów cyfrowych proporcja boków zdjęcia wynosi: 4:3 lub 16:9 (dotyczy głównie zdjęć wykonanych smartfonami).
Natomiast tradycyjne formaty odbitek typowe dla fotografii analogowej posiadają proporcje boków 3:2.
Różnice tą obrazuje poniższy rysunek:


W niektórych modelach aparatów cyfrowych istnieje możliwość ustawienia proporcji zdjęcia na 3:2.


Jaki format wybrać dla zdjęć z aparatu cyfrowego?

Jeżeli Twoje zdjęcia pochodzą z aparatu cyfrowego i są zapisane w formacie (4:3) masz 2 możliwości:

- Wybór cyfrowego formatu odbitki ( formaty cyfrowe są wyszczególnione np. "10x13 (cyfrowy)" )
Pamiętaj że nie pasują one do albumów i są mniejsze niż formaty tradycyjne!
PRZYKŁAD: Odpowiednikiem cyfrowym dla formatu tradycyjnego 10x15 jest format 10x13
( w tym przypadku szerokość odbitki mniejsza o około 2 cm. ).
- Wybór tradycyjnego formatu odbitki.
( w tym przypadku koniecznie przeczytaj: Pliki cyfrowe a formaty tradycyjne ).

Jeżeli Twoje zdjęcia pochodzą; z aparatu cyfrowego lub smartfona i są zapisane w formacie (16:9) masz 2 możliwości:

- Wybór cyfrowego formatu odbitki ( formaty cyfrowe są; wyszczególnione np. "10x13 (cyfrowy)" )
Pamiętaj że nie pasują one do albumów i są dłuzsze niż formaty tradycyjne!
PRZYKŁAD: Odpowiednikiem cyfrowym dla formatu tradycyjnego 10x15 jest format 10x13
( w tym przypadku szerokość odbitki jest większa o ok. 4 cm. ). 
UWAGA: W przypadku zdjęć panoramicznych których dłuższy bok przekracza o 3 cm rozmiar analogicznego zdjęcia formatu analogowego będą doliczane dodatkowe opłaty (np.: Zdjęcie w formacie 10x19cm - jest dłuższe o 4 cm od zdjęcia 10x15 będzie doliczona opłata 8gr).
- Wybór tradycyjnego formatu odbitki.
( w tym przypadku koniecznie przeczytaj: Pliki cyfrowe a formaty tradycyjne ).


Pliki cyfrowe a formaty tradycyjne

W przypadku wyboru odbitek w formacie tradycyjnym (3:2) dla zdjęć cyfrowych (4:3) musisz dodatkowo określić sposób dopasowania odbitki cyfrowej do kadru.

Masz 2 możliwości:

- Dopasowanie typu "FIT".
- Dopasowanie typu "FILL KADROWANY".


Obydwie są opisane poniżej.


Dopasowanie typu "FIT".

W tym trybie dopasowania, zdjęcie cyfrowe (4:3 po lewej i 16:9 po prawej) jest dopasowywane do kadru tradycyjnego (3:2) tak jak zaprezentowano na poniższym rysunku:

Jak widać całe zdjęcie cyfrowe (4:3 lub 16:9) jest umieszczane w kadrze tradycyjnym (3:2).
Efektem ubocznym takiego dopasowania są białe paski widoczne po obu stronach odbitki.
Zaletą: brak strat obrazu, które charakteryzują następną możliwość dopasowania:
"FILL KADROWANY".

Dopasowanie typu "FILL KADROWANY".

W tym trybie dopasowania, zdjęcie cyfrowe (4:3) jest dopasowywane do kadru tradycyjnego (3:2)w sposób zaprezentowany na poniższym rysunku:
 
Zaletą tej metody jest pełne wypełnienie kartki papieru fotograficznego obrazem (brak białych pasków).
Wadą: konieczność wykadrowania (obcięcia) obrazu, która może skutkować utratą jego ważnych elementów.


W tym trybie dopasowania, zdjęcie cyfrowe (16:9) jest dopasowywane do kadru tradycyjnego (3:2)w sposób zaprezentowany na poniższym rysunku:
 
Zaletą tej metody jest pełne wypełnienie kartki papieru fotograficznego obrazem (brak białych pasków).
Wad±: konieczność wykadrowania (obcięcia) obrazu, która może skutkować utratą jego ważnych elementów.

Dopasowanie w tym trybie odbywa się automatycznie, centralnie, nie mamy wpływu na położenie kadru (nie ma możliwości obcięcia np. tylko dołu lub tylko z lewej strony) 


Jak i kiedy określić typ dopasowania pliku cyfrowego do kadru formatu tradycyjnego
( "FIT" lub "FILL KADROWANY" ) ?

Jeżeli wybiorą Państwo format tradycyjny odbitki dla co najmniej jednego pliku z koszyka, system poprosi Państwa dodatkowo na etapie wyboru sposobu dostawy o określenie sposobu dopasowania pliku cyfrowego (4:3) do formatu tradycyjnego odbitki (3:2).

Domyślnym ustawieniem dla wszystkich zleceń jest "FILL KADROWANY". Na życzenie mogą go Państwo zmienić na dopasowanie typu "FIT".

W przypadku gdy część plików ma być dopasowana w trybie "FIT" a część w trybie "FILL KADROWANY", należy złożyć dwa oddzielne zamówienia z odpowiednio określonym typem dopasowania.


Jakość odbitek

Obraz cyfrowy składa się z pikseli. Piksel to jest to najmniejszy element obrazu cyfrowego (bitmapowego). Jeden piksel to bardzo mały kwadrat (rzadziej: prostokąt) wypełniony w całości jednolitym kolorem. Piksel stanowi także najmniejszy element obrazu wyświetlanego na monitorze komputera. Jedną z najważniejszych cech obrazów cyfrowych jest ich rozdzielczość mierzona w pikselach (w poziomie i pionie). Np. 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1400x1050, 1600x1280, itd..

Dla zdjęć o niskiej rozdzielczości nie powinno się zamawiać dużych formatów odbitek. Powiększanie obrazu cyfrowego skutkuje utratą jego jakości. Zjawisko to prezentuje poniższy rysunek: 
Im większa rozdzielczość zdjęcia tym większe formaty odbitek dobrej jakości możemy z nich uzyskać. Nasz system automatycznie podpowiada spodziewaną jakość odbitek dla każdego zamawianego pliku. Podpowiedź spodziewanej jakości odbitki użytkownik widzi w momencie określania formatu odbitki.

System określa 4 możliwe poziomy spodziewanej jakości odbitek:

W przypadku gdy spodziewana jakość odbitki jest "słaba" bądź "bardzo słaba" należy zmniejszyć format odbitki dla tego pliku oraz kliknąć przycisk "PRZELICZ" widoczny poniżej listy zdjęć w koszyku. Następnie należy zaobserwować podpowiedź do nowo wybranego formatu dla tego pliku i o ile zajdzie taka potrzeba (jakość "słaba" lub "bardzo słaba") ponownie zmniejszyć format dla tej odbitki.

W przypadku gdy wybrano najmniejszy możliwy format i spodziewana jakość odbitki nadal jest "słaba" bądź "bardzo słaba" oznacza to, że plik jest bardzo niskiej rozdzielczości. Można wtedy usunąć wybrane zdjęcie z koszyka lub na własne ryzyko zamówić odbitkę, której spodziewana jakość będzie "słaba" bądź "bardzo słaba".

 

 

 pfrrrr
 
wiktoria
wzk
fwabcakceptujemy platnosci own logo
 
 logoswiatobrazu