FOTOQUELLE

CENTRUM WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH

odbitki z mini labu

legitymacja

zdjęcia przez internet

 

gadzety

wydruki

vhs

1. Administrator danych osobowych, kontakt.

- administratorem Twoich danych osobowych jest P.U.H. Foto Quelle z siedzibą Białystok

(15-668) przy ul.Upalnej 7 lok.1

- w razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontakt drogą mailową na

adres biuro @fotoquelle.pl

2.Założenie konta, uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie Foto.

- W tym celu przrtwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym

do Serwisu Foto, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, pocztę mailową, nr telefonu, adres IP przy rejestracji oraz ustanowione przez Użytkownika hasło.

Podstawa prawna do wykonywania umowy o świadczenie usługi (art.6 ust.1 lit.b RODO)

3.Usługi wymagające założenia konta.

- przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia konta.

- podanie wymagających danych w formularzu rejestracyjnym, jest warunkiem skorzystania

z wszystkich usług świadczonych przez Serwis Foto. Konsekwencją niepodania tych danych

jest brak możliwości świadczenia przez nas usług foto.

Podstawa prawna do wykonywania umowy o świadczeniu usług (art.6 ust.1 lit.b RODO)

4.Udostępnienie danych osobowych

- nie udostępniamy danych osobowych nikomu, oprócz Organów państwowych, jeżeli zwrócą

się do nas w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu

Komunikacji Elektronicznej.

5.Przechowywanie danych.

- dane użytkowników Serwisu Foto przechowujemy przez okres posiadania Konta klienta dla

celów realizacji usług, oraz do celów marketingowych, „newslettery informujące o promocjach”,

po usunięciu konta dane klienta zostają usunięte z serwisu „zostaną wykasowane”

6.Prawa klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- można realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania za pośrednictwem adresu mailowego.

- prawo do usunięcia wszystkich danych, takie żądanie będziemy traktować jako żądanie

usunięcia konta

-została wycofana zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o

wcześniejszą zgodę klienta

-dane osobowe klienta przestały być niezbędne do celów w których zostały zebrane

-wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania danych w celach marketingowych

-dane osobowe klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem

Podstawa prawna art.17 RODO

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych

-gdy klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na czas 5 dni ograniczamy

ich przetwarzanie w celu sprawdzenia ich prawidłowości

-można żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast usunięcia, jeśli przetwarzanie jest nie

zgodne z prawem

-gdy dane osobowe klienta przestały być niezbędne do celów wykorzystywanym w serwisie

fotograficznym

Podstawa prawna art.18 RODO

- prawo dostępu do danych

-klient ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe,uzyskać

dostęp do swoich danych,uzyskać informację o celach przetwarzania danych osobowych,oraz

uzyskać kopię soich danych osobowych.

Podstawa prawna art.15 RODO

-prawo do sprostowania danych

-klient ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych,

można tego dokonać samodzielnie w panelu klienta, oprócz zmiany adresu mailowego i

nazwiska, w odniesieniu do tych danych, można żądać sprostowania.

Podstawa prawna art.16 RODO

-prawo do przenoszenia danych

-klient ma prawo otrzymać, dostarczone przez niego dane osobowe i przesłać do innego,

wybranego przez siebie operatora sewisu foto lub innego. Dane osobowe klienta wyślemy

w formie pliku.

Podstawa prawna art.20 RODO

- czas w jakim spełniamy żądania klienta

-po wystąpieniu do nas z żądaniem ze wzgledów technicznych potrzebujemy zawsze 48h

na dokonanie aktualizacji lub usunięcia konta

-skargi i wnioski zgłaszanie

-klient może zgłaszać do nas skargi,zapytania i wnioski przetwarzania swoich danych osobowych

-klient ma prawo- jeżeli przyznane na mocy RODO- zostały naruszone jego prawa, wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych klienta

 

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem. W naszych usługach stosujemy szyfrowanie ssl co zapewnia ochronę przesyłanych danych oraz utrudnia  przechwycenie dostepu do konta.

-

 

 pfrrrr
 
wiktoria
wzk
fwabcakceptujemy platnosci own logo
 
 logoswiatobrazu