FOTOQUELLE

CENTRUM WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH

wydruki

zdjęcia przez internet

 

gadzety

legitymacja

vhs

odbitki z mini labu

Firma jest w pełni skomputeryzowana posiada urządzenie laserowe d-lab2, stanowiska do obróbki zdjęć amatorskich i legitymacyjnych, samoobsługowe stanowiska cyfrowe. Wszystkie urządzenia współpracują ze soba w sieci zakładowej.


W firmie wykonywane są następujące usługi

 • zdjęcia kolorowe i czarno-białe w formatach: od 9x13 do 30x45 w rozdzielczości 400 DPI,
 • skanowanie negatywów w rozdzielczości 3000x2000 px w 400 dpi;
 • zdjęcia APS w formatach C,H,P,
 • zdjecia w kolorowych ramkach,
 • cyfrowe zdjęcia legitymacyjne z retuszem komputerowym,
 • zdjęcia z tekstem,
 • cyfrowe zdjęcia portretowe,
 • wizytówki i zaproszenia,
 • skanowanie negatywów,
 • rekonstrukcja starych zdjęć,
 • archiwizacja na płytach CD,
 • skanowanie zdjęć,
 • index-print do zdjęć,
 • zdjęcia z aparatów telefonicznych,
 • zdjęcia z nośników cyfrowych: płyty, dyskietki, karty cyfrowe,
 • zdjęcia przesłane przez Internet.

W obu punktach prowadzone są także sklepy z artyukułami fotograficznymi takimi jak:

 • filmy,
 • ramki,
 • albumy,
 • baterie, 
 • akumulatory i ładowarki,
 • drobny osprzęt fotograficzny,
 • aparaty fotograficzne.

Firma współpracuje także z zaprzyjaźnionym sklepem internetowym, w którym przedstawiona jest bogata oferta aparatów fotograficznych i udzielana jest fachowa pomoc dotycząca wyboru najkorzystniejszego produktu.

 

 

Regulamin świadczenia usług w punktach FotoQuelle.

 

1. Za zlecone usługi płacimy:
GOTÓWKA
KARTĄ PŁATNICZĄ.
Płatność może być dokonana przed lub po wykonaniu usługi.
2. Wraz z odbitkami otrzymują Państwo paragon (jest możliwe otrzymanie faktury VAT). 
3. Dopuszczamy możliwość wysyłki kurierem w przypadku skierowania go do naszej firmy przez zlecającego i na jego koszt 
4. Z tytułu gwarancji jakości usług odpowiedzialność FotoQuelle obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn wynikłych podczas realizacji zlecenia. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu oraz powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. słabej jakości odbitek wynikającej z niskiej jakości dostarczonych plików. 
5. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywanych odbitek należy składać pisemnie lub osobiście siedzibie firmy FotoQuelle Białystok ul Upalna 7 lok 1 w terminie 3 dni od daty odbioru zlecenia. Reklamację należy złożyć dołączając kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu). Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.
6. FotoQuelle.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie ich wyłącznie w celach realizacji zamówienia. Dane te nie będą przekazywane przez FotoQuelle innym podmiotom.
7. Pliki dostarczone w celu realizacji usług nie będą wykorzystywane w internecie, mediach społecznościowych ani w innych zewnętrznych reklamach. FotoQuelle zastrzega prawo do wykorzystania zdjęć w reklamach poglądowych wewnątrz zakładowych.
8. Zakład zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia bez podania przyczyny, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna. Zakład rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
Nie będą realizowane zlecenia:
- zawierające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii;
- sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem;
- mogące naruszyć prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub prawnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach;

 

Regulamin obowiązuje od 1.01.2009r

 

 

 pfrrrr
 
wiktoria
wzk
fwabcakceptujemy platnosci own logo
 
 logoswiatobrazu